Skład osobowy:

Prof. zw. dr hab. Jerzy Gajdka - kierownik Katedry
Prof. zw. dr hab. Lucyna Lewandowska
Dr Monika Bolek
Dr hab.Janusz Brzeszczyński
Dr Agata Gniadkowska-Szymańska
Dr Anna Lucińska
Dr Piotr Pietraszewski
Dr Tomasz Schabek
Dr Daniel Stos
Dr Rafał Wolski

dr Monika Bolek

Czytaj więcej...

dr Agata Gniadkowska - Szymańska

Czytaj więcej...

dr Piotr Pietraszewski

Stopień/tytuł naukowy, stanowisko
Doktor, adiunkt

Dane kontaktowe
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., A417

Reprezentowana dyscyplina naukowa
Ekonomia, Finanse

Stopnie naukowe:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki  i Gospodarki Elektronicznej (2010) - Doktor nauk ekonomicznych
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii (2002) - Magister ekonomii

Praca zawodowa:
od 2012 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego, adiunkt
2010 – 2012 - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, asystent, adiunkt
2010 – 2012 - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Nauk Ekonomicznych, adiunkt, starszy wykładowca
2002 – 2010 - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Katedra Ekonomii, asystent

Inne doświadczenia zawodowe
2012 – 2013 - Infosys BPO Poland, zarządzanie projektami, obsługa procesów finansowo - księgowych
2012 - Business Watch Sp. z o.o., konsultant

Działalność naukowa
2012 - udział w projekcie badawczym „Foresight – narzędzie wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami” , Instytut Zachodni Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych
Nagrody za działalność naukową:
2011 - II miejsce w VII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską przygotowaną i obronioną w Uniwersytecie Ekonomicznym  w Poznaniu w roku akademickim 2009/2010, zorganizowanym przez Fundację UEP
2010 - I miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii ekonomii imienia Profesora Wacława Wilczyńskiego, zorganizowanym przez Fundację UEP
2010 - Nagroda Rektorska II stopnia na Publikacyjnej Liście Rankingowej w Rankingu Naukowym 2009 pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Działalność dydaktyczna - prowadzone przedmioty
od 2012 - Uniwersytet Łódzki: rynek finansowy, podstawy funkcjonowania rynków finansowych, rynek kapitałowy, operacje giełdowe, analiza instrumentów pochodnych, analiza fundamentalna, zarządzanie ryzykiem, analiza instrumentów dłużnych, portfolio management, capital market, international finance
2010 - 2012 - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: portfel inwestycyjny, analizy giełdowe, rynek kapitałowy i pieniężny, rynki finansowe
2010 - 2012 - Uniwersytet  im. A. Mickiewicza w Poznaniu: inżynieria finansowa, analizy notowań giełdowych, fundusze inwestycyjne, przedsiębiorczość, matematyka, techniki organizatorskie i decyzyjne
2012 - Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu: international finance, corporate finance
2002- 2010 - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: makroekonomia, mikroekonomia

Publikacje
1.Gajdka J., Pietraszewski P., 2017, Stock Price Volatility and Fundamental Value: Evidence from Central and Eastern European Countries, Economics and Business Review, (forthcoming)
2. Gajdka J., Pietraszewski P., 2016, Economic Growth, Corporate Earnings and Equity Returns: Evidence from Central and Eastern European Countries, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, vol. 19, no. 3, s. 93 - 111
3. Gajdka J., Pietraszewski P., 2016, Economic Growth and Stock Prices: Evidence from Central and Eastern European Countries, Studia Prawno – Ekonomiczne, vol. XCVIII, s. 179 – 196
4. Gajdka J., Pietraszewski P., 2016, Zmienność cen a wartość fundamentalna akcji, Czas na Pieniądz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, vol. 82, nr 4, cz. 2., s. 95 - 104
5. Pietraszewski P., 2016, Podstawy mikroekonomiczne agregatowej funkcji produkcji o stałych przychodach względem skali, Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo, vol. 45, s. 135 - 169
6. Gajdka J., Pietraszewski P., 2016, Corporate Earnings and Stock Returns: Evidence from the Warsaw Stock Exchange, w: A. Jaki, T. Rojek (red.), Effectiveness and Competitiveness of Modern Business. Concepts - Models – Instruments, Cracow University of Economics, Foundation of the Cracow University of Economics, s. 223 - 230
7. Gajdka J., Pietraszewski P., 2015, Wzrost zysków spółki a stopy zwrotu z akcji, Czas na Pieniądz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, vol. 74, s. 93 - 102
8. Gajdka J., Pietraszewski P., 2014, Wzrost gospodarczy a ceny akcji, Czas na Pieniądz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, vol. 67, s. 399 - 408
9. Pietraszewski P., 2011, Uwagi o ocenach efektywności procedur porządkowania liniowego obiektów wielocechowych, w: E. Panek (red. nauk.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Modelowanie gospodarcze. Elementy teorii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 211, s. 232 – 245
10. Pietraszewski P., 2011, Efekty polityki fiskalnej w modelu wzrostu typu DGE z kapitałem rzeczowym i ludzkim, w: W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Rynek finansowy w badaniach ilościowych, Wydawnictwo CeDeWu, s. 35 – 55
11. Pietraszewski P., 2011, Stabilność długookresowej równowagi dynamicznej w modelu Ramsey’a-Cassa-Koompansa z kapitałem rzeczowym i ludzkim, w: E. Panek (red. nauk.), Wzrost gospodarczy. Teoria. Rzeczywistość, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 176, s. 400 – 419
12. Pietraszewski P., 2011, Growth effect czy level effect – rola akumulacji kapitału ludzkiego w długofalowym wzroście gospodarczym, Warsztaty Doktoranckie'09 Zarzadzanie-Finanse-Ekonomia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 378 – 390
13. Pietraszewski P., 2009, Analiza możliwości oddziaływania państwa na wzrost gospodarczy w kontekście zagadnienia maksymalizacji dobrobytu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt 4, s. 173 – 194
14. Pietraszewski P., 2009, Uwagi o „złotej regule” akumulacji kapitału rzeczowego i ludzkiego w kontekście zagadnienia maksymalizacji dobrobytu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt 1, s.105 – 122
15. Pietraszewski P., 2009, A Mechanics of Long-term Economic Growth - Generalized Neoclassical Approach, w: E. Panek (red. nauk.), Mathematics in economics, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 112, s. 180 – 204

dr Tomasz Schabek

Czytaj więcej...

dr Rafał Wolski

Czytaj więcej...