Dr Wojciech Zatoń - I miejsce w konkursie na najlepszego analityka makroekonomicznego 2017

Miło nam poinformować, że Pan dr Wojciech Zatoń zdobył I miejsce w konkursie na najlepszego analityka makroekonomicznego 2017 organizowanego przez redakcję „Parkietu i Rzeczpospolitej”.  II miejsce zajął zespół ekonomistów PKO BP, III miejsce zespół ekonomistów mBanku.
To właśnie optymizm w odniesieniu do dynamiki PKB oraz przekonanie, że inflacja szybko wróci do normy, zapewniły zwycięstwo w jubileuszowej X edycji konkursu dr. Wojciechowi Zatoniowi, starszemu wykładowcy z Instytutu Finansów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
Sukces w konkursie odniosło również Studenckie Koło Naukowe Prognozowania i Analiz Gospodarczych 4Future (opiekunem jest dr Wojciech Zatoń), które zajęło, III miejsce w kategorii prognozowania salda obrotów bieżących.
więcej informacji
http://www.parkiet.com/Parkiet-PLUS/304239958-Konkurs-na-najlepszego-analityka-makroekonomicznego-2017-Wojciech-Zaton-przed-praktykami.html

Enactus Poland 2015 - II miejsce SKN Enactus UŁ, opiekun dr Marika Świeszczak

25 maja w salach Kinoteki, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się ogólnokrajowy Konkurs Enactus Poland 2015. Wydarzenie zgromadziło blisko 300 studentów i ponad 100 jurorów, prezesów i dyrektorów, doświadczonych menedżerów, którzy dokonali oceny studenckich inicjatyw.
Tytuł wicemistrza Polski w Enactus zdobył zespół Uniwersytetu Łódzkiego, którego opiekunem jest dr Marika Świeszczak - między innymi za innowacyjny projekt „Sweet Help” mający za zadanie wesprzeć rodziców dzieci z cukrzycą w opiece nad młodymi diabetykami jednocześnie dając seniorom dodatkowe źródło dochodu oraz projekt upcyclingowy ReFashion.

Narodowy Bank Polski - wyróżnienia dla dr Wojciecha Zatonia

Wyniki szóstej edycji Konkursu na Najlepszych Analityków Makroekonomicznych ogłoszono 26 maja. Konkurs organizowany jest przez redakcje dzienników „Rzeczpospolita” i „Parkiet” we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Dr Wojciech Zatoń został wyróżniony w następujących kategoriach:

  • 3. miejsce w kategorii "prognoza bezrobocia"
  • wyróżnienie dla najlepszego studenckiego zespołu analitycznego (Konkurs na Najlepszych Analityków Makroekonomicznych) - Studenckie Koło Naukowe Analiz i Prognozowania Gospodarczego „4Future” z Uniwersytetu Łódzkiego, opiekun naukowy – dr Wojciech Zatoń

więcej informacji...

Dr Dariusz Jędrzejka - III miejsce w konkursie Verba Veritatis

Kapituła Konkursu Verba Veritatis organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego wybrała 10 najlepszych prac, w tym 7 laureatów i 3 wyróżnienia. Wśród najlepszych prac znalazła się rozprawa doktorska dr Dariusza Jędrzejki pt.: ?Rozszerzona sprawozdawczość biznesowa. Kluczowe uwarunkowania i konsekwencje zwiększania przejrzystości spółek giełdowych", któremu przyznano III miejsce.
Promotorem pracy jest prof. UŁ dr hab. Monika Marcinkowska.

Dr Iwa Kuchciak - Nagroda Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Iwa Kuchciak została Laureatką II edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego w grupie młodych pracowników nauki UŁ.

Dr Dariusz Jędrzejka - nagroda I stopnia za pracę doktorską

W XLIV edycji Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Kapituła przyznała nagrodę I stopnia za pracę doktorską dr Dariuszowi Jędrzejce z Uniwersytetu Łódzkiego - pt.: "Rozszerzona sprawozdawczość biznesowa. Kluczowe uwarunkowania i konsekwencje zwiększania przejrzystości spółek giełdowych".
Promotor: prof. UŁ dr hab. Monika Marcinkowska
http://www.skwp.pl/XLIV,edycja,konkursu,9155.html

Mgr Krzysztof Świeszczak - trzecie miejsce w konkursie "Etyka w finansach"

Mgr Krzysztof Świeszczak zajął trzecie miejsce w I polskiej edycji Konkursu Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich "Etyka w Finansach" ? Nagroda Robina Cosgrove.

Dr Ewa Nastarowicz - pierwsze miejsce w konkursie BIK

Dr Ewa Nastarowicz została laureatką I edycji konkursu Biura Informacji Kredytowej (Informacja w Procesie Zarządzania Ryzykiem) na najlepszą prace doktorską - tytuł rozprawy: "Efektywność funduszy sekurytyzacyjnych działających na rynku polskim", pod kierunkiem dr hab. Moniki Marcinkowskiej, prof. nadzw.UŁ.

dr Wojciech Zatoń - pierwsze miejsce w konkursie na najlepszego analityka makroekonomicznego w kategorii prognoz PKB na 2011r.

Dr Wojciech Zatoń z Zakładu Bankowości Centralnej i Rynku Pieniężnego zajął pierwsze miejsce w czwartej edycji konkursu Rzeczpospolitej, Gazety Giełdy Parkiet i Narodowego Banku Polskiego na najlepszego analityka makroekonomicznego, w kategorii prognoz PKB na 2011 r. Nagrodę wręczył Prezes NBP prof. Marek Belka.