dr Anna Piechota

dr Anna Piechota

Stopień/tytuł naukowy, stanowisko
doktor, adiunkt

Dane kontaktowe
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 635 48 34, pokój T 315

Reprezentowana dyscyplina naukowa
Ekonomia, finanse, finansowanie systemu ochrony zdrowia, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia pielęgnacyjne, ubezpieczenia społeczne

Kariera naukowa
doktorat - 2012 r., Uniwersytet Medyczny w Łodzi, dr nauk o zdrowiu, ?Pomiar i uwarunkowania akceptacji społecznej dla wprowadzenia zmian w systemie ochrony zdrowia na przykładzie płacenia i współpłacenia za wybrane świadczenia medyczne?

Pełnione funkcje, członkostwo w gremiach naukowych i społecznych, organizacjach, stowarzyszeniach itp.
Od 2009 r. członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi.

Działalność dydaktyczna - prowadzone przedmioty
Metody aktuarialne, Ubezpieczenia społeczne, Produkty ubezpieczeniowe, Zabezpieczenie emerytalno-rentowe, Rynki ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

Rozdziały w monografiach

  1. Jacoń A. "Polityka informacyjna kryterium akceptacji przez społeczeństwo modułu ubezpieczeniowego w systemie ochrony zdrowia". Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji XXI wieku. Katedra Systemów Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Łódź 2007; 94-99.
  2. Piechota M, Banach M, Marczak M, Jacoń A., "Czynniki ryzyka hospitalizacji na oddziałach chirurgii ogólnej. Nowe zastosowanie międzynarodowej klasyfikacji chorób"; [w:] Sytuacja ekonomiczna organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej. Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Łódź 2007; 197-210.
  3. Cichońska D, Jacoń A, Sierocka A. "The framework of Polish health care system. Insurance and economic relations". III International Scientifically - Practical Conference in Dniepropetrowsky National University. 16-31.10.2007 r.
  4. Piechota A., "Health insurance in health care system" [w:] "Risk management in health care system - methodology and chosen examples", Politechnika Łódzka, Łódź 2008.
  5. Piechota A., "Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce - propozycje implementacji do systemu ochrony zdrowia a stopień zainteresowania społeczeństwa wykupieniem", [w:] ?System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązania?, pod red. Nojszewskiej E., Wolters Kluwers Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
  6. Piechota A., Suchecka J., "Wybrane aspekty współpłacenia za świadczenia zdrowotne", [w:] "Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne", pod red. Rudawskiej I., Urbańczyka E., Difin, Warszawa 2012, s. 223-240.
  7. Piechota A., „Ubezpieczenie jako metoda finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce”, pod red. Ucieklak-Jeż P., Bem A., „System ochrony zdrowia – finansowanie, efektywność, restrukturyzacja”, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014.
  8. Wieteska S., Piechota A., "Kłamstwo i obszary jego występowania w ubezpieczeniach majątkowo osobowych w Polsce", pod red. Nowak M., Dziekańskiego P., Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski - Piotrków Trybunalski 2018.Publikacje w czasopismach
1. Bogdańska A, Jacoń A, Jarmusz E. "Pierwszy w Polsce ranking komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych. System ubezpieczeń uzupełniających", Menedżer Zdrowia 2006; 1:22-29.

http://www.termedia.pl/System-ubezpieczen-uzupelniajacych,12,5490,0,0.html
2. Bogdańska A, Jacoń A, Jarmusz E. "Pierwszy ranking komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych", Polityka Zdrowotna 2006; 5:93-101.

http://www.kiu.pl/strona,polityka_zdrowotna__journal_of_health_policy_insurance_and_maangment,132,2,10.html
3. Jacoń A, Zygier M, Wiktorowicz K, Różalska M. "Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne - aktualna oferta rynkowa (czerwiec 2006). II raport z monitoringu", Polityka Zdrowotna 2006; 6:121-134.

http://www.kiu.pl/strona,polityka_zdrowotna__journal_of_health_policy_insurance_and_maangment,132,2,10.html
4. Jacoń A, Zygier M. "Daleko od NFZ", Menedżer Zdrowia 2007; 1:38-42.

http://www.termedia.pl/Daleko-od-NFZ,12,7583,0,0.html
5. Barylski M, Banach M, Kapica A, Bujacz-Jędrzejczak U, Serwa-Stępień E, Jacoń A, Świderek K, Kowalski J. "Farmakologia zaburzeń gospodarki węglowodanowej w zespole metabolicznym u osób w wieku podeszłym", Geriatria 2007; 1.

6. Piechota M, Banach M, Jacoń A, Rysz J. "How can we decrease mortality in surgery units?", Archives of Medical Science  4/2007.

http://www.termedia.pl/Clinical-research-How-can-we-decrease-mortality-in-surgery-units-,19,9697,0,1.html
7. Piechota M, Banach M, Jacoń A, Rysz J. "Natriuretic peptides in cardiovascular diseases", Cell Mol Biol Lett. 2008; 13(2):155-81.

8. Piechota M, Marczak M, Piechota A, Rysz J, Banach M. "Risk of death of patients from general surgery units based on patient classification into international classification of diseases (ICD-10) categories", Anestezjologia i Ratownictwo 2008; 2:27-34.

http://www.anestezjologiairatownictwo.pl/old/main.php?k0=archiwum&k1=2008%2002
9. Piechota A., Piechota M., "Kontraktacja świadczeń zdrowotnych z zakresu intensywnej terapii dorosłych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2012 roku", Anestezjologia Intensywna Terapia, Tom 44, Nr 3 (2012), s. 123-129.

http://czasopisma.viamedica.pl/ait/issue/view/1855
10. Piechota A., Piechota M.,  "Finansowanie oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2012 roku", Anestezjologia Intensywna Terapia, Tom 44, Nr 3 (2012), s. 130-137.

http://czasopisma.viamedica.pl/ait/issue/view/1855
11. Piechota A., „Koncepcje implementacji a poziom zainteresowania ubezpieczeniami pielęgnacyjnymi”, pod red. Sułkowska W., „Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

12. Piechota A., „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jako metoda zarządzania ryzykiem w badaniach klinicznych produktu leczniczego”, Folia Oeconomica 296 Ubezpieczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 83-98.

http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/10569/07-piechota.pdf?sequence=1&isAllowed=y
13. Piechota A., „Wybrane choroby cywilizacyjne jako ryzyko w ubezpieczeniach na życie”, pod red. Strzelecka A., „Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności – teoria i praktyka”, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.

http://www.zim.pcz.czest.pl/media/fck/Ksi%C4%85%C5%BCka%288%29.pdf

14. Piechota A., „Miejsce i rola ubezpieczeń w systemie ochrony zdrowia w Polsce”, pod. red. Łukasik Gabrieli, Zadora Haliny, Studia Ekonomiczne nr 198/14 Finanse – problemy – decyzje 2014. Część 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.

http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/17_Piechota_Miejsce_i_rola_ubezpieczen_02.pdf

15. Szynkiewicz P., Iltchev P., Piechota A., Sierocka A., Marczak M., „Diagnosis-Related Groups (DRG) and Hospital Business Performance Management”, Logical, Statistical and Computer Methods in Medicine, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, Volume 39(52) 2014 , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, s. 143-153.

http://logika.uwb.edu.pl/studies/index.php?page=search&vol=5216.

16. Piechota M., Piechota A., Śliwczyński A., Marczak M., "Liver Cell Carcinoma in Poland: Data Reported to the National Health Fund in the Years 2008-2012", Journal of Liver 2015, Vol. 4 Issue 3.

http://www.omicsgroup.org/journals/ArchiveJLR/currentissue-liver-open-access.php

17.  Piechota A., "Medication Insurance Policy – a New Insurance Product in the Polish Health Care System", Olsztyn Economic Journal 10 (4/2015).

http://www.uwm.edu.pl/wne/oej.php?sub=editions1

18. Piechota A., "Poziom i uwarunkowania akceptacji społecznej współpłacenia za porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza specjalisty", FOLIA OECONOMICA 1 (318), 2016.

https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/474

19. Piechota M, Piechota A., "An evaluation of the usefulness of single pass albumin dialysis: key role of dialysate flow rate",  Critical Care 2016 May 26;20(1):156. doi: 10.1186/s13054-016-1287-4.

20. Pietraszek-Grzywaczewska I., Bernas S., Łojko P., Piechota A., Piechota M, "Predictive value of the APACHE II, SAPS II, SOFA and GCS scoring systems in patients with severe purulent bacterial meningitis", Anestesiology Intensive Therapy 2016;48(3):175-179.

https://journals.viamedica.pl/anaesthesiology_intensivetherapy/article/view/AIT.a2016.0030

21. Piechota M, Piechota A. An evaluation of the usefulness of extracorporeal liver support techniques in patients hospitalized in the ICU for severe liver dysfunction secondary to alcoholic liver disease. Hepat Mon. 2016 Jul 2;16(7):e34127. doi: 10.5812/hepatmon.34127.

http://hepatmon.com/?page=article&article_id=34127

22. Iltchev P., Piechota A., Kozłowski R., Marczak M., „The capital market as a source of financing for small innovative companies in the medical industry”, Modern Management Review, 23 (4/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.mmr.46

23. Piechota M., Piechota A., Misztal M., Bernas S., Pietraszek-Grzywaczewska I., (2017) „An evaluation of the usefulness of extracorporeal liver support techniques in patients with severe liver dysfunction, Archives of Medical Science, https://doi.org/10.5114/aoms.2017.67998

24. Piechota M., Cywiński J, Piechota A., Kusza K., Siemionow M. Moreno R., (2018) "Is the unadjusted ICU mortality a good indicator of quality of ICU care?" Intensive Care Medicine DOI 10.1007/s00134-017-4903-0

25. Piechota A. (2018), "Social Security Coverage for Workers in Selected EU Countries", Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2(334) 2018, DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208‑6018.334.12

26. Piechota A. (2018), "Ochrona ryzyk osobowych w ubezpieczeniach grupowych dla pracowników", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 500, ss: 115-122, ISSN: 1899-3192.