dr inż. Małgorzata Jeziorska

dr inż. Małgorzata Jeziorska

Stopień/tytuł naukowy, stanowisko
doktor, adiunkt

Dane kontaktowe
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 635 48 33, pokój T314

Reprezentowana dyscyplina naukowa
ubezpieczenia gospodarcze, ubezpieczenia społeczne.

Wykształcenie
- Studia magisterskie na wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ, na kierunku Matematyka w zakresie matematyki finansowej i ubezpieczeniowej.
- Studium Pedagogiczne dla studentów Politechniki Łódzkiej.
- Stopień doktora na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w zakresie ekonomii.

Odbyte szkolenia i kursy doszkalające
- Modelowania ryzyka i optymalizacja cenowa w ubezpieczeniach majątkowych (Price Optimization Trainings, EARNIX).
- Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach Dyrektywy Wypłacalność II (Deloitte, KNF).
- Walidacja modeli wewnętrznych przez zakłady ubezpieczeń oraz ocena (akceptacja) modeli przez organy nadzoru (Deloitte, KNF).

Inne doświadczenia zawodowe
2007 – 2011     – UNIQA TU SA (Departament Aktuarialny),
2012 –             – TUiR WARTA SA (Departament Rozwoju Produktów Komunikacyjnych i Taryfikacji)

Działalność dydaktyczna - prowadzone przedmioty

Matematyka finansowa, Ubezpieczenia, Produkty ubezpieczeniowe, Obciążenia parapodatkowe (ZUS, PFRON).

Publikacje
- Jeziorska M., Pojęcie awersji do ryzyka w kontekście ubezpieczeń, [w:] Znaniecka K. (red.), Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
- Jeziorska M., Zjawisko awersji do ryzyka i jego związek z ubezpieczeniami, [w:] Marcinkowska M., Wieteska S. (red.), Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
- Jeziorska M., Estymacja współczynnika względnej awersji do ryzyka i różnice w jego wysokości ze względu na zróżnicowanie demograficzne ubezpieczonych, [w:] Ostasiewicz W., Statystyka aktuarialna – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
- Jeziorska M., Zależność statystyczna między poziomem awersji do ryzyka a charakterystykami ekonomicznymi podmiotów gospodarczych posiadających ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, [w:] Ronka-Chmielowiec W. (red), Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
- Jeziorska M., Postrzeganie ryzyka a działania ochronno-prewencyjne podmiotów narażonych na ryzyko, [w:] Wieteska S. (red.), Acta Universitatis Lodziensis FOLIA OECONOMICA 296, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013.
- Jeziorska M., Wpływ awersji do ryzyka na decyzje podejmowane w naukach ryzyka, [w:] Nowe trendy w naukach humanistycznych i społecznych IV, Creativetime, Kraków 2013.
- Jeziorska M., Wpływ awersji do ryzyka klientów towarzystw ubezpieczeń na ich decyzje w zakresie nabywanych produktów, [w:] Młodzi naukowcy dla polskiej nauki  cz. XII. Nauki humanistyczne i społeczno-ekonomiczne t.II, Creativetime, Kraków 2013.
- Jeziorska M., Wpływ stosunku do ryzyka uczestników rynku ubezpieczeń na jego funkcjonowanie i rozwój, [w:] Dokonania młodych naukowców III – nauki przyrodnicze, inżynieryjne, ekonomiczne, społeczne i humanistyczne, Creativetime, Kraków 2014.
- Jeziorska M., Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne jako instrument mogący usprawnić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, [w:] Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica Katedry Ubezpieczeń 318, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016.