OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych. Rozsądny konsument i etyczny pracownik sektora finansowego"

18 maja 2017 r. - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Konferencja organizowana jest przez Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy ze Studencką Kliniką Finansów.

Organizatorzy żywią nadzieję, że owo spotkanie umożliwi wymianę poglądów pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką usług finansowych i ochrony konsumentów funkcjonujących na tych rynkach.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie:

http://www.skf.uni.lodz.pl/konferencja/

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!