Studencka Klinika Finansów (SKF)

Studencka Klinika Finansów rozpoczęła swoją działalność oficjalnie dnia 1 kwietnia 2015 r.

Tworzą ją studenci z kół naukowych Advisor oraz Progress, działających przy Instytucie Finansów, Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Opiekę merytoryczną nad działaniami studentów pełnią pracownicy naukowi Instytutu Finansów.

Celem działań członków Studenckiej Kliniki Finansów jest:

1) Pozyskiwanie przez studentów wiedzy i doświadczenia w praktyce funkcjonowania usług finansowych.
2) Podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie szeroko rozumianych finansów.
3) Pomoc osobom ubogim lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
4) Promowanie Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego UŁ oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Studencka Klinika Finansów udziela konsultacji osobom zainteresowanym w zakresie usług finansowych świadczonych przez instytucje pośrednictwa finansowego. Konsultacje te dotyczą w szczególności produktów kredytowych, pożyczek, ubezpieczeń, produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych oraz zagadnień podatkowych.

Zapraszamy na naszą stronę www.skf.uni.lodz.pl


PROJEKT REALIZOWANY Z NARODOWYM BANKIEM POLSKIM W RAMACH PROGRAMU EDUKACJI EKONOMICZNEJ