Rynek Finansowy

Studia drugiego stopnia na kierunku RYNEK FINANSOWY pozwalają na uzyskanie specjalnej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych, pozwalają na poznanie i stosowanie przez studentów szczegółowych metod badawczych oraz rozwój umiejętności specjalnych – związanych z dziedziną nauki jaką jest rynek finansowy. Przekazana w trakcie studiów wiedza daje absolwentowi kierunku RYNEK FINANSOWY szansę na zdobycie praktycznych umiejętności i wykreowanie postaw szczególnie pożądanych w określonych segmentach rynku pracy związanych z rynkiem kapitałowym.

 

Studia I stopnia

Studia II stopnia