Bankowość i Finanse Cyfrowe

Kierunek Bankowość i Finanse Cyfrowe powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie finansów (w szczególności z obszaru instytucji finansowych), posiadających jednocześnie rozwinięte kompetencje cyfrowe. Dzięki połączeniu tych kwalifikacji, absolwenci kierunku, mając gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu finansów, jednocześnie będą w stanie rozumieć technologię cyfrową i znać możliwości jej zastosowania w biznesie.

Studia na kierunku Bankowość i finanse cyfrowe prowadzone są we współpracy z Partnerami Merytorycznymi: mBank SAi Accenture Sp. z o.o. – wiodącymi podmiotami w sektorze bankowym i konsultingu (z obszaru biznesu i technologii). Studia pierwszego stopnia na kierunku Bankowość i finanse cyfrowe mają profil praktyczny – dominują zajęcia kształcące praktyczne umiejętności, prowadzone przez osoby z doświadczeniem zawodowym.

 

Studia I stopnia

Plany studiów i punkty ECTS

Plany specjalności i punkty ECTS

Wykaz kierunkowych efektów kształcenia

Matryce efektów kształcenia


Studia II stopnia

Plany studiów i punkty ECTS

Plany specjalności i punkty ECTS

Wykaz kierunkowych efektów kształcenia

Matryce efektów kształcenia