T. Uryszek - konsultacje [office hours]

Konsultacje we wrześniu odbędą się w następujących terminach:
Poniedziałek, 11 września w godz. 11.30-13.00
Środa, 13 września w godz. 9.45-11.15
Czwartek, 14 września w godz. 11.30-13.00
Osoby, które nie zdały egzaminów, nie uzyskały zaliczeń, mogą podejść do nich w sesji poprawkowej w podanych powyżej termiach konsultacji w pokoju T-412. Jednocześnie uprzejmie informuję, że - z powodu wyjazdu służbowego - nie będzie mnie w pracy w dniach 16-25 września.

-------

My duty hours in September:
Monday, Sept. 11, h. 11.30-13.00
Wednesday, Sept. 13, h. 9.45-11.15
Thursday, Sept. 14, h. 11.30-13.00
Students who did not pass the exam can retake it on Wednesday, Sept. 13 at 11.15 in the room T-412 (it will be an oral exam).
Due to a business trip, I will be out of office between Sept. 16 and Sept. 25.

-------