Historia Instytutu Finansów

Historia Instytutu Finansów UŁ (do 24.10.2012 r. Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń) sięga lat sześćdziesiątych XX w., kiedy w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego wyodrębniony został  Zakład Finansów, którym kierował prof. dr hab. Janusz Chechliński. W 1972 r. Zakład Finansów został włączony do Instytutu Ekonomiki Produkcji UŁ, gdzie funkcjonował ponad dziesięć lat. W 1983 roku Zakład Finansów został przekształcony w samodzielną Katedrę Finansów nie zmieniając jej kierownika, w ramach której wyodrębniono dwa zakłady: Zakład Finansów Przedsiębiorstw (kierował nim prof. dr hab. Jan Boguszewski) oraz Zakład Finansów Sfery Niematerialnej (pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Piotrowskiej-Marczak).
W 1992 r. zmieniono nazwę Katedry Finansów na Katedrę Finansów i Bankowości, co pozostawało w ścisłym związku z powstaniem na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym kierunku Finanse i bankowość. Zmianie uległa także struktura organizacyjna Katedry: powołano trzy zakłady: Zakład Finansów Publicznych, którym kierował prof. dr hab. J. Chechliński, Zakład Finansów Lokalnych pod kierownictwem prof. dr hab. K. Piotrowskiej-Marczak i Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości (kierownik dr hab. M. Wypych).
W 1996 r. stanowisko kierownika Katedry - po prof. dr hab. Januszu Chechlińskim - objęła prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak. Z Katedry wyodrębnił się zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Lili Mackiewicz-Golnik, który zorganizował Katedrę Ubezpieczeń. Katedra Finansów i Bankowości obejmująca dwa zakłady: Zakład Finansów  Publicznych oraz Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości w tej formie przetrwała do chwili utworzenia Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń w 2006 roku, w skład którego weszła również Katedra Ubezpieczeń. Pierwszym Dyrektorem Instytutu została prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak - główna inicjatorka jego powstania.
Aktualnie struktura organizacyjna Instytutu Finansów obejmuje pięć katedr i jeden zakład.

(Opracowano na podstawie K. Piotrowska-Marczak, Finanse od podporządkowania do dominacji [w:] Mistrzowie i szkoły łódzkiej ekonomii i socjologii. Szkice do portretu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.)

Attachments:
Download this file (Prezentacja_10 lat IF.pdf)Prezentacja_10 lat IF.pdf[ ]3557 kB