Konsultacje dr Mariki Świeszczak w semestrze zimowym

Konsultacje dr Mariki Świeszczak w semestrze zimowym będą odbywać się w następujących terminach:
semestr A: środa 9.45 - 11.15
semestr B: środa 8 - 9.30

konsultacje w październiku prof. K. Kietlińskiej

KONSULTACJE prof. dr hab.  Krystyny Kietlińskiej, odbędą się 01.10.2015 r. godz. 10.00-12.00

Konsultacje mgr K. Borowski

Terminy konsultacji we wrześniu:

16.09.2015 r.   g. 18.00-19.30

23.09.2015 r.   g. 18.00-19.30

Konsultacje dr hab. Agnieszki Czajkowskiej

Konsultacje i seminaria pok. T-304

Seminarium sobota, 13.06.2015. 8:15-11:30

Konsultacje poniedziałek, 15.06.2015. 14.30-16.00 (przesunięte z powodu RW)

Seminarium sobota, 20.06.2015. 11:45-13:15 – ostatnie

Konsultacje poniedziałek, 22.06.2015. 13.30-15.00 – ostatnie